Zahořanské listy

Pravidelné informace ze Zahořanského obecního, kulturního a sportovního dění. Plánované akce a reportáže z těch proběhlých, pozvánky na sportovní / kulturní události v obci.

Registrované periodikum:

název: ZAHOŘANSKÉ LISTY
evidenční číslo: MK ČR E 23586
obsahové zaměření: obecní zpravodaj
periodicita: 2x ročně
vydáváno: bezplatně
vydavatel: Obec Zahořany, Zahořany 58, 252 10 Mníšek pod Brdy

Redakční rada:

Šéfredaktor: Petr Nepraš
Redakční rada: Petr Nepraš, Pavel Přecechtěl, David Horyna, Petr Kšána, Petr Kučera, Petr Kšána ml.
Korektura: Pavel Přecechtěl

Vydání: