Plán akcí 2024

O konání plánovaných obecních akcí budeme předem informovat a zároveň budeme aktualizovat seznam akcí. 

Plán kulturních a sportovních akcí 

Datum Událost Místo konání
27. 1. Výroční valná hromada SDH hostinec U Pepíčka (sál)
29. 1. až 15. 3. Rekonstrukce sálu OÚ hostinec U Pepíčka (sál)
16. 3. Setkání seniorů – jaro – LETÁK hostinec U Pepíčka (sál)
23. 3. Hasičský ples hostinec U Pepíčka (sál)
6. 4. Ukliďme Zahořany hostinec U Pepíčka
30. 4. Čarodějnice hostinec U Pepíčka
18. 5.
Svatodušní slavnosti 2024 LETÁK
hostinec U Pepíčka
18. 5. Májová pobožnost – LETÁK hostinec U Pepíčka
26. 5. Zahořanská 10 (6.ročník) – LETÁK hostinec U Pepíčka
8. 6. Zahořanský dětský den hřiště u Rybníka
15. 6. Hry bez hranic Bratřínov + Trnová
26. 6. Svatojánské notování – LETÁK památník Sv. Václava
29. 6. Zahořanský PaddleFest rybník Zahořany
27.7.  Rum Zahořany CUP, 14. ročník hřiště u Rybníka
19. 8. Sochařské sympozium bude upřesněno
31. 8. Letní kino hostinec U Pepíčka
7. 9. Memoriál Pepíčka Zamazala hostinec U Pepíčka
14. 9. Svatoludmilské posvícení Kaplička sv. Ludmily
27. 9. Svatováclavská vigilie památník Sv. Václava
5. 10. Setkání seniorů – podzim hostinec U Pepíčka (sál)
26. 10. Helloween setkání – děti hostinec U Pepíčka (sál)
9. 11. Drakiáda Obecní úřad
16. 11. Lampionový průvod Kaplička sv. Ludmily
1. 12. Rozsvícení vánočního stromku Obecní úřad
7. 12. Mikulášská besídka hostinec U Pepíčka (sál)
21. 12. Vánoční kaplička Kaplička sv. Ludmily

 Termíny jsou předběžné a je možné, že dojde u některých akcí k úpravě termínu.