Plán akcí 2023

O konání plánovaných obecních akcí budeme předem informovat a zároveň budeme aktualizovat seznam akcí. 

28. 1. Výroční valná hromada SDH hostinec U Pepíčka (sál)
11. 3. Setkání dříve narozených 65+  LETÁK hostinec U Pepíčka (sál)
25. 3. Hasičský ples hostinec U Pepíčka (sál)
1. 4. Ukliďme Zahořany hostinec U Pepíčka
30. 4. Čarodějnice  LETÁK hostinec U Pepíčka
20. 5. Májová pobožnost od 11 hodin  LETÁK Kaplička sv. Ludmily
28. 5. Zahořanská 10 (…aneb okolo či kolem Pleše)   LETÁK hostinec U Pepíčka
3. 6. Zahořanský dětský den   LETÁK hostinec U Pepíčka
17. 6.  Hry bez hranic Jíloviště
23. 6. Svatojánské notování  památník Sv. Václava
24. 6. Zahořanský PaddleFest   LETÁK rybník Zahořany
29. 7.  Rum Zahořany CUP, 13. ročník (fotbal)  LETÁK hřiště u Rybníka
15 – 21. 8. Kulturní léto v Kytíně Kytín
22 -27. 8. Sochařské sympozium  Mníšek pod Brdy
2. 9. Memoriál Pepíčka Zamazala hostinec U Pepíčka
16. 9. Svatoludmilské posvícení Kaplička sv. Ludmily
27. 9. Svatováclavská vigilie památník Sv. Václava
25. 10. Lampionový průvod Kaplička sv. Ludmily
2. 12. Mikulášská besídka hostinec U Pepíčka (sál)
16. 12.  Vánoční kaplička Kaplička sv. Ludmily