Plán akcí 2023

O konání plánovaných obecních akcí budeme předem informovat a zároveň budeme aktualizovat seznam akcí. 

25. 3.Hasičský pleshostinec U Pepíčka (sál)

28. 1. Výroční valná hromada SDH hostinec U Pepíčka (sál)
11. 3. Setkání dříve narozených 65+  LETÁK hostinec U Pepíčka (sál)
25. 3. Hasičský ples hostinec U Pepíčka (sál)
1. 4. Ukliďme Zahořany hostinec U Pepíčka
30. 4. Čarodějnice hostinec U Pepíčka
28. 5. Zahořanská 10 (běh okolo Pleše )   LETÁK hostinec U Pepíčka
3. 6. Zahořanský dětský den   LETÁK hostinec U Pepíčka
17. 6.  Hry bez hranic Jíloviště
23. 6. Svatojánské notování  památník Sv. Václava
24. 6. Zahořanský PaddleFest   LETÁK rybník Zahořany
29. 7.  Rum Zahořany CUP, 13. ročník (fotbal) hřiště u Rybníka
15 – 21. 8. Kulturní léto v Kytíně Kytín
22 -27. 8. Sochařské sympozium  Mníšek pod Brdy
2. 9. Memoriál Pepíčka Zamazala hostinec U Pepíčka
16. 9. Svatoludmilské posvícení Kaplička sv. Ludmily
27. 9. Svatováclavská vigilie památník Sv. Václava
25. 10. Lampionový průvod Kaplička sv. Ludmily
2. 12. Mikulášská besídka hostinec U Pepíčka (sál)
16. 12.  Vánoční kaplička Kaplička sv. Ludmily