Systém D2D – svoz tříděného odpadu

Informace o zavádění systému D2D

Co je to systém D2D? ( z angl.jazyka door-to-door ) Jde od svoz tříděných odpadů od domu k domu.

Obce zapojené do DSO TS Brdy a Hřebeny mají pro své občany připraveny určité množství nových popelnic – žluté ( PLAST ), modré ( PAPÍR ) a hnědé ( BIO ), které budou rozdělovány v průběhu měsíce března.

Minimální produkce směsného odpadu představuje klíčový prvek budoucnosti odpadového hospodářství v České republice. Přibližně dvě třetiny objemu odpadních košů se skládají z materiálů, které lze znovu využít, jako je papír, plast, sklo, textil, kovy nebo bioodpad. Je nezbytné snížit objem směsného odpadu a neztrácet zbytečně peníze na skládkách. Je možné tyto zdroje využít efektivněji! Cílem tohoto nového systému je maximalizovat snížení objemu směsného komunálního odpadu při zachování maximálního komfortu pro občany.

Jak bude nový systém fungovat?

Každá domácnost, která projeví zájem, obdrží nádoby na tříděný odpad (papír, plast, bioodpad) na zápůjčku. Nemusíte přijmout celý soubor nádob, ale budete mít možnost vybrat si, které druhy nádob potřebujete. Současně je důležité zdůraznit, že při zavádění nového systému dostanou účastníci maximálně jednu nádobu každého typu, tj. na každou adresu jednu modrou nádobu na papír, jednu žlutou nádobu na plasty a jednu hnědou nádobu na bioodpad. Pokud máte pocit, že vaše domácnost nebude schopna naplnit dané nádoby, můžete se dohodnout se sousedy na společném třídění a používat sadu nádob společně.

Pokud vše proběhne bez větších problémů, celý systém by měl začít fungovat od 1. dubna 2024. Frekvence vývozu jednotlivých nádob bude pro papír a plast jednou za 28 dní a pro bioodpad jednou za 14 dní v letní sezóně a jednou za 28 dní v zimě. Dojde také ke změně četnosti vývozu směsného komunálního odpadu z jednou týdně na jednou za 14 dní.

Samozřejmě si nemusíte pamatovat tyto informace. Každá domácnost obdrží jasný harmonogram vývozu, abyste vždy věděli, kdy je váš vývozní den.

Jaké jsou hlavní výhody pro občany?

Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu. Každý domov má své vlastní nádoby na tříděný odpad, a tak není třeba s odpadem nikam chodit. Důležité je také snížení ekologické zátěže, kterou představují tuny směsného komunálního odpadu ukládaného na skládkách.

Jaké výhody má tento systém pro obec?

Tento systém je výhodný i pro obce a města z několika důvodů. Většina obcí a měst v České republice spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Tato společnost poskytuje obcím a městům finanční odměny za každou tunu papíru, plastu, kovu a skla, které jsou vytříděny, jako jakousi „výkupní cenu“ těchto recyklovatelných materiálů. Čím více materiálů obyvatelé vytřídí, tím více peněz obce nebo město získají. Zároveň se sníží objem směsného komunálního odpadu, který je ukládán na skládku, což přináší další úspory a environmentální výhody.

Kdy budou popelnice v mé obci vyváženy? Použijte
kalendář svozu odpadů v obci Zahořany

 

Informační leták – jak třídit

Informační leták „Jak třídit“ ke stažení

Jestliže si nebudete vědět rady, pak využijte tento odkaz

 

Otázky a odpovědi

 • Kde najdu informace o tom, kdy mi budou vyváženy popelnice?
Pokud se zajímáte o termíny svozu odpadů, můžete využít kalendář svozu odpadů, který naleznete na přiloženém odkazu. Stačí si vybrat typ nebo barvu odpadu a zjistíte, kdy má být odpad vyzvednut. Tento kalendář je možné stáhnout ve formátu PDF a vytisknout si ho Kalendář svozu odpadů v naší obci.
 
 • Budou se měnit poplatky za odpad?

Ne, v souvislosti s implementací D2D se poplatky za odpad nemění. Každá obec má svou vlastní poplatkovou politiku, a rozhodnutí o výši poplatků je v kompetenci dané obce.

 • Kdo zaplatil nové popelnice a kolik jich bylo zakoupeno?

Nové popelnice byly zakoupeny s pomocí dotace z OPŽP, což je největší projekt podpory odpadů v České republice z podobné dotace. Společnost DSO TS Brdy a Hřebeny celkem zakoupila více než 5 000 popelnic, které budou občanům našeho regionu sloužit k lepšímu třídění odpadů. Tento projekt je společný pro celkem 8 obcí v mníšeckém regionu a další obce se chtějí přidat.

 • Proč je důležité neskládat bioodpad do běžných popelnic?

Neskládání bioodpadu do běžných popelnic je důležité z několika důvodů. Bioodpad lze efektivně zlikvidovat na vlastní zahradě, a pokud se umístí do běžných popelnic, musí se odvézt na skládku, kde je jeho likvidace nákladná. Bioodpad obsahuje složky, jako jsou slupky od brambor, banánů nebo posekaná tráva, které jsou velmi těžké. Pokud se takový bioodpad umístí do běžných popelnic, může to způsobit přeplnění skládky, což je neekonomické a zbytečné. Bioodpad z hnědých popelnic je přepravován do kompostárny, kde se z něj vyrábí hnojivo, které je opět využitelné.

 • Je nutné mít hnědou popelnici, pokud již kompostujeme?

Mít hnědou popelnici není nutné, ale může to být užitečné. Kompostování na vlastní zahradě je vždy lepší, protože bioodpad zůstává doma a nemusí se přepravovat. Je důležité zajistit, aby bioodpad nekončil v běžných popelnicích, protože jeho likvidace na skládkách je nákladná a neefektivní. Doporučuje se tedy využít i hnědou popelnici, zejména pokud není v kompostéru dostatek místa nebo pokud se nekompostuje pravidelně.

 • Jaká je role obce při zavedení systému D2D?

Obce již provedly nejdůležitější kroky při přípravě na zavedení systému D2D, což zahrnuje vstup do DSO TS Brdy a Hřebeny a podílení se na přípravě projektu. Nyní zbývá uzavřít smlouvu mezi DSO TS Brdy a Hřebeny a obcí, která upravuje zapůjčení nádob na odpad.

 • Je nutné měnit obecní vyhlášky kvůli zavedení D2D?

Není to nutné z důvodu zavedení D2D, ale měny vyhlášek mohou být doporučeny z jiných důvodů. Ministerstvo doporučuje obecně změnu vyhlášek kvůli schválení nových odpadových zákonů, které definují nové termíny a podmínky.

 • K čemu slouží RFID kódy na popelnicích?

RFID kódy slouží k evidenci vyprázdnění popelnic. Každá popelnice je vybavena bezdrátovým RFID kódem, který se při vyprázdnění spojí s popelářským vozem a systém tak eviduje, že popelnice byla vyprázdněna. Tato evidence je důležitá pro správu a optimalizaci svozových linek.

 • Kdo a jak mi popelnice poskytne? Je možné, že mi je někdo přiveze?

Způsob distribuce popelnic závisí na konkrétní obci. Obec Zahořany má výdejní místo u hasičárny, kde budou popelnice po domluvě vydány. V krajních případě je možné se domluvit na rozvážce. V případě potřeby rozvozu, prosíme kontaktujte obecní úřad, kde bude domluven přesný termín rozvozu.

 • Dojde k zrušení stávajících kontejnerů?

Stávající kontejnery nebudou zrušeny, protože stále existuje potřeba pro lidi, kteří si popelnice nepřevezmou nebo jim nádoby na odpad nevyhovují. Kontejnery budou dále využívány především v lokalitě „u rybníka“ a „Hoře“ dále pro turisty a rekreanty. Možnost využití kontejnerů zůstává i pro jednotlivé domácnosti, které mohou potřebovat další místo na likvidaci odpadu.

 • Jak je to s rekreačními objekty?

U rekreačních objektů v lokalitě „u rybníka“ a „Hoře“ je výhodnější používat kontejnery o větším objemu, stejně jako je tomu v současné době. Popelnice pro rodinné domy mají menší objem než standardní kontejnery.

 • Kdo má nárok na popelnice?

V systému jsou zahrnuty rodinné domy, které jsou trvale obydleny. Avšak ani přesto není zaručeno, že všichni mají nárok na popelnice. Je důležité neváhat a požádat o vydání popelnic co nejdříve.

 • Jsou popelnice poskytovány zdarma?

Popelnice jsou poskytovány zdarma, jako zápůjčka na dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty se popelnice stávají majetkem občana.

 • Je nutný nový systém?

I když není možné říct, že je nový systém nutný, změna je nezbytná. Odpadářství prochází zásadními změnami, a růst cen odpadů je nevyhnutelný. Již nyní jsou platné nové zákony o odpadech, které definují nové podmínky. Tlak na lepší třídění odpadů je zřejmý, a současný systém již nedává dostatečný prostor pro zlepšení. Zavedení systému D2D umožňuje občanům efektivněji třídit odpad přímo doma, což je krok správným směrem.

 • Je povinné zapojit se do systému popelnic?

Zapojení do systému není povinné, ale je výhodné. Od 1. dubna 2024 bude změněn harmonogram vývozu popelnic, a běžná plechová nebo černá plastová popelnice bude vyvážena pouze jednou za 14 dní. Třídícím občanům by neměl nastat problém se do své popelnice vejít, a nemusí tak chodit k veřejným kontejnerům.