Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou OÚ Zahořany na adrese Zahořany 58, 252 10 Zahořany.

Elektronická Úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. – správnímu řádu a je shodná svým obsahem s kamennou Úřední deskou.

Na úřední desce jsou vyvěšeny tyto dokumenty:
Vyhlášky a nařízení, Ostatní, Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Výroční zprávy, Obec, Informace z jiných úřadů, Prodeje a pronájmy, Informace z obecního úřadu, Dokumenty zastupitelstva obce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Zápisy ze zastupitelstva, kontrolního výboru a rozpočet obce najdete v záložce „Zastupitelstvo„.

Kam dále: