Úřední deska 2023

 

Dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
OBEC – Rozpočtové opatření č.4/2023 27. 12. 2023 6. 2. 2024
Krajský úřad středočeského kraje –  Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy 22. 12. 2023  
OBEC– Veřejnoprávní smlouva s SDH Zahořany 13. 12. 2023  
OBEC – Rozpočtové opatření č.3/2023 13. 12. 2023 27. 12. 2023
OBEC – Střednědobý výhled rozpočtu 2025 – 2027  13. 12. 2023  
OBEC – rozpočet obce 2024 13. 12. 2023  
DSO TS Brdy a Hřebeny – Střednědobý výhled rozpočtu 2025 – 2027 – NÁVRH 5. 12. 2023  
DSO TS Brdy a Hřebeny – rozpočet obce 2024 – NÁVRH 5. 12. 2023  
OBEC – Pozvánka na ZO č. 12 dne 11. 12. 2023 od 18hod 4. 12. 2023 11. 12. 2023
OBEC – Střednědobý výhled rozpočtu 2025 – 2027 – NÁVRH 27. 11. 2023 13. 12. 2023
OBEC – rozpočet obce 2024 – NÁVRH 27. 11. 2023 13. 12. 2023
DSO Svazková škola– Střednědobý výhled rozpočtu 2024- 2026 – NÁVRH 15. 11. 2023  
DSO Svazková škola – rozpočet 2024 – NÁVRH 15. 11. 2023  
SOMR – Střednědobý výhled rozpočtu 2025- 2026 – NÁVRH 15. 11. 2023  
SOMR – rozpočet na rok 2024 – NÁVRH 15. 11. 2023  
VOK – Střednědobý výhled rozpočtu 2025- 2026 – NÁVRH 15. 11. 2023  
VOK – Rozpočet na rok 2024 – NÁVRH 15. 11. 2023  
OBEC – Pozvánka na ZO č. 11 dne 13. 11. 2023 od 18hod 6. 11. 2023 13. 11. 2023
Krajský úřad Středočeského kraje – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 26. 10. 2023  
OBEC – Pozvánka na ZO č. 10 dne 1. 11. 2023 od 18hod 25. 10. 2023 1. 11. 2023
OBEC – Veřejnoprávní smlouva – O zajišťování výkonu úkolů městské policie  19. 10. 2023  
OBEC – Směrnice č.1/2023 – Určení pravomoci starosty ke schvalování rozpočtových opatření 17. 10. 2023  
OBEC – Pozvánka na ZO č. 9 dne 16. 10. 2023 od 18hod 9. 10. 2023 16. 10. 2023
OBEC- Rozpočtové opatření č. 2/2023 21. 9. 2023 13. 12. 2023
OBEC – Pozvánka na ZO č. 8 dne 18. 9. 2023 od 18hod 11. 9. 2023 18. 9. 2023
STÁT – zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků      /      Seznam pozemků 30 8. 2023  
O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 30. 8. 2023  
OBEC – Pozvánka na ZO č. 7 dne 4. 9. 2023 od 18hod 28. 8. 2023 4. 9. 2023
OBEC – Pozvánka na ZO č. 6 dne 10.7.2023 od 18hod 3. 7. 2023 10.7. 2023
OBEC – Pozvánka na ZO č. 5 dne 12.6.2023 od 18 hod 5. 6. 2023 13. 6. 2023
DSO TS Brdy a Hřebeny – Návrh závěrečného účtu 2022 30. 5. 2023  
DSO TS Brdy a Hřebeny – Zpráva o přezkoumání DSO 2022 30. 5. 2023  
DSO TS Brdy a Hřebeny – Plnění rozpočtu 2022 30. 5. 2023  
DSO Svazková škola – Zpráva o přezkoumání DSO 2022 24. 5. 2023  
DSO Svazková škola – Závěrečný účet DSO za rok 2022 – návrh 24. 5. 2023  
OBEC – Závěrečný účet obce – schválený 17. 5. 2023  
OBEC – Pozvánka na ZO č. 4 dne 15.5.2023 od 18 hod 5. 5. 2023 15. 5. 2023
VAK – Celkové porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2022 2. 5. 2023  
OBEC- Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 1. 5. 2023 17. 5. 2023
OBEC- Zpráva o přezkoumání obce za rok 2022 1. 5. 2023  
Finanční úřad – V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 25. 4. 2023  
OBEC- Výzva VŘ na zakázku malého rozsahu „Chodník a zastávka u silnice III/11627, Zahořany“

Podklady pro podání VŘ

18. 4. 2023 4. 5. 2023
OBEC- Rozpočtové opatření č. 1/2023 18. 4. 2023  
OBEC- Oznámení záměru č. 1/2023 18. 4. 2023  
DSO TS Brdy a Hřebeny – Členská schůze 26.4.2023 11. 4. 2023  
VOK – Závěrečný účet 2022 – NÁVRH 11. 4. 2023  
OBEC – Pozvánka na ZO č. 3 dne 17.4.2023 od 18 hod 6. 4. 2023 17. 4. 2023
OBEC – Pozvánka na ZO č. 2 dne 6.3.2023 od 18 hod 24. 2. 2023 6. 3. 2023
STÁT – zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků      /      Seznam pozemků 24. 2. 2023  
VOK – Rozpočtové opatření č. 1/2023 21. 2. 2023  
OBEC – Pozvánka na ZO č.1 dne 6.2.2023 od 18 hodin 27. 1. 2023 13. 2. 2023
SOMR – Pozvánka na ZS dne 14.2.2023 od 18 hodin 18. 1. 2023 14. 2. 2023