Úřední deska 2022

Dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
Svazková škola pod Skalkou – střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2025   5. 10. 2022
Svazková škola pod Skalkou – rozpočet 2022   5. 10. 2022
Střednědobý výhled rozpočtu DSO TS Brdy a Hřebeny 2023 – 2025   5. 10. 2022
Rozpočt.opatření č. 2/2022 DSO TS Brdy a Hřebeny   5. 10. 2022
Veřejná vyhláška (OOP) – kormorán velký   4. 10. 2022 20. 10. 2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce   25. 9. 2022   1. 11. 2022
SOMR – návrh rozpočtu 2023   19. 9. 2022
SOMR – střednědob.výhledu rozpočtu 2024 – 2025   19. 9. 2022
VOK – rozpočtové opatření č. 2/2022   14. 9. 2022
Oznámení o době a místě konání voleb    5. 9. 2022   30. 9. 2022
Pozvánka na ZO 6    5. 9. 2022   12. 9. 2022
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků   30. 8. 2022   30. 9. 2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022   20. 6. 2022
SOMR – závěrečný účet 2021   15. 6. 2022
Oznámení záměru č. 6/2022   14. 6. 2022   14. 7. 2022
DSO TS Brdy a Hřebeny – závěrečný účet 2021   13. 6. 2022
VOK – závěrečný účet 2021   31. 5. 2022
DSO TS Brdy a Hřebeny – návrh závěreč. účtu 2021   23. 5. 2022   13. 6. 2022
SOMR – návrh závěrečného účtu 2021   16. 5. 2022   15. 6. 2022
Porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za 2021   13. 5. 2022   13. 6. 2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022   10. 5. 2022   20. 6. 2022
Závěrečný účet 2021   10. 5. 2022
Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2022   26. 4. 2022   26. 5. 2022
Rozpočt.opatření č. 1/2022 DSO TS Brdy a Hřebeny   22. 4. 2022   5. 10. 2022
Závěrečný účet 2021 – návrh   13. 4. 2022    9. 5. 2022
VOK – návrh závěrečného účtu 2021     7. 4. 2022   31. 5. 2022
VOK – rozpočtové opatření č. 1/2022    9. 3. 2022   14. 9. 2022
Výzva MAS Hřebeny k OPZ+ (zaměstnanost programy)    7. 1. 2022   31. 1. 2022