Úřední deska 2019

Dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
Vyhláška č. 4/2019 Systém nakládání s odpady   8. 10. 2019   6. 11. 2019
Oznámení záměru č. 3/2019   8. 10. 2019   6. 11. 2019
VŘ vedoucí finančního odboru (MěÚ Mníšek pod Brdy)   7. 10. 2019 29. 10. 2019
VŘ vedoucí odboru správy majetku a investic (Mníšek)   7. 10. 2019 23. 10. 2019
VŘ tajemník/tajemnice úřadu (MěÚ Mníšek pod Brdy)   7. 10. 2019 29. 10. 2019
VŘ referent odboru vnitřních věcí (MěÚ Mníšek)   7. 10. 2019 15. 10. 2019
Veřejná vyhláška – zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje  2. 10. 2019 18. 11. 2019
Pozvánka na ZO 10/2019  30. 9. 2019  8. 10. 2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci; NIV – Zahořany  25. 9. 2019 25. 10. 2019
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví (ČEZ)  18. 9. 2019 15. 11. 2019
Veřejná vyhláška – zveřejnění upraveného návrhu územní studie krajiny obvodu ORP Černošice  16. 9. 2019 15. 10. 2019
Výběrové řízení – pozice vedoucí úřadu MěÚ Černošice   12. 9. 2019   30. 9. 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019     3. 9. 2019
Vyhláška č. 3/2019 o stanovení místního koeficientu     3. 9. 2019   3. 10. 2019
Veřejná vyhláška MZe – opatření obecné povahy     2. 9. 2019 31. 12. 2022
Pozvánka na ZO 9/2019   26. 8. 2019     3. 9. 2019
Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednání návrhu ÚP Zahořany dne 8. 10. 2019   20. 8. 2019 16. 10. 2019
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2019   16. 8. 2019     2. 9. 2019
Výzva k podání nabídek (Zahořany dětské hřiště)   12. 8. 2019   16. 9. 2019
Zadávací dokumentace (dětské hřiště) – ZIP archiv   12. 8. 2019   16. 9. 2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019    6. 8. 2019     3. 9. 2019
Pozvánka na ZO 8/2019  26. 7. 2019     5. 8. 2019
Veřejná vyhláška – lesní hospodářské osnovy  26. 7. 2019   12. 8. 2019
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019  18. 7. 2019     5. 8. 2019
Pozvánka na ZO 7/2019  10. 6. 2019   17. 6. 2019
Závěrečný účet 2018   4. 6. 2019
VOK – rozpočtové opatření 1/2019 28. 5. 2019
VOK – závěrečný účet 2018 28. 5. 2019
Pozvánka na ZO 6/2019 27. 5. 2019     4. 6. 2019
Závěrečný účet 2018 – návrh 13. 5. 2019     2. 6. 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 10. 5. 2019    4. 8. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do EP   9. 5. 2019   27. 5. 2019
Celkové porovnání výpočtu ceny (vodné/stočné)   2. 5. 2019     3. 6. 2019
Svolání okrskové volební komise 29. 4. 2019   27. 5. 2019
Pozvánka na ZO 5/2019 29. 4. 2019     7. 5. 2019
Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti na rok 2019 26. 4. 2019   27. 5. 2019
VOK – návrh závěrečného účtu 2018 23. 4. 2019   28. 5. 2019
SOMR – návrh závěrečného účtu 2018 23. 4. 2019
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 19. 4. 2019    7. 5. 2019
Veřejná vyhláška MZe – opatření proti kůrovci   4. 4. 2019 31. 12. 2022
Rozpočtové opatření č. 1/2019   4. 4. 2019    9. 5. 2019
Vyhláška č. 2/2019 Požární řád   2. 4. 2019    2. 5. 2019
Oznámení záměru č. 2/2019   2. 4. 2019    3. 5. 2019
Pozvánka na ZO 4/2019 22. 3. 2019    1. 4. 2019
Volby EP – informace pro občany členských států EU 21. 3. 2019  27. 5. 2019
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 15. 3. 2019    2. 4. 2019
Směrnice č. 1/2019 Veřejné zakázky malého rozsahu   5. 3. 2019   5. 4. 2019
Manipulační řád pro rybník Zahořany   5. 3. 2019   5. 4. 2019
Leták Kůrovec (výzva St.Kraje) 28. 2. 2019
Pozvánka na ZO 3/2019 25. 2. 2019   4. 3. 2019
SOMR – rozpočet 2019 13. 2. 2019
SOMR – střednědobý rozpočtový výhled 2020 – 2022 13. 2. 2019
SOMR – členské příspěvky 2019 13. 2. 2019
SOMR – plnění rozpočtu 2018 13. 2. 2019
Pozvánka na ZO 2/2019   4. 2. 2019 11. 2. 2019
SOMR – návrh rozpočtu 2019 22. 1. 2019 12. 2. 2019
Oznámení záměru č. 1/2019   8. 1. 2019   9. 2. 2019