o SOMRu

Svazek Obcí Mníšecký Region Mikroregion Mníšecko
sídlo OÚ Čisovice 4, IČ 47003049

 

je registrovaný od roku 1992 a tvoří jej v současnosti 15 obcí. Jeho vznik a úspěšné působení mělo vnitřní zdroj – poznání zanedbaného stavu a nezbytnost opětovného zvelebení venkova. Vnějším stimulem je Program obnovy venkova. Předmětem činnosti je v zájmovém území mimo jiné:

  • všeobecná ochrana životního prostředí,
  • společný postup při dosahování ekologické stability a trvalé obyvatelnosti,
  • koordinace významných investičních akcí,
  • koordinace obecních územ.plánů a územ.plánování v regionálním měřítku,
  • slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné působení na výkon státní správy,
  • zastupování členů svazku při jednáních o společných věcech s 3. osobami,
  • propagace svazku SOMR.

 

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem. Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních. Kromě nádherné přírody brdských lesů se tu nachází i mnoho historických a kulturních památek. Mezi ty největší patří Zámek v Mníšku pod Brdy a nedaleký poutní areál Skalka. V obcích regionu se můžete setkat s lidovými tradicemi jako je masopust, posvícení, pálení čarodějnic nebo stavění Májky. V Mníšku pod Brdy, samotném centru regionu, probíhá v průběhu roku mnoho kulturních a společenských akcí.