Zahořanské listy

Díky pozitivní zpětné vazbě od občanů jsme úspěšně zaregistrovali Zahořanské listy u ministerstva kultury jako periodikum. Četnost vydávání bude 2x ročně. Na další číslo se ve svých schránkách můžete těšit na přelomu června / července.

Uzavírky na D4 (Strakonická směr Praha)

Od 15. 6. 2019 do 23. 8. 2019 bude provedena komplexní oprava celého jízdního pásu v úseku Řitka-Klínec, ve směru do Prahy. Doprava bude vedena v provizorních pruzích systémem 2 pruhy pro oba směry. V termínu 15. 6. – 6. 7. bude zastávka Klínec, hl. sil. ve směru do Prahy mimo provoz. Spoje ve směru z Prahy zůstanou bez omezení, je nutné počítat s kolonami!