Opravený rybník se napouští

Byly dokončeny i poslední práce v rámci projektu revitalizace Zahořanského rybníku. Do opraveného rybníku již nějakou dobu přitéká voda. Držme palce nyní především počasí, aby nám brzy zapršelo a rybník brzy sloužil tak, jak si všichni přejeme.

Zahořanské listy

Díky pozitivní zpětné vazbě od občanů jsme úspěšně zaregistrovali Zahořanské listy u ministerstva kultury jako periodikum. Četnost vydávání bude 2x ročně. Na další číslo se ve svých schránkách můžete těšit na přelomu června / července.