o DSO TS Brdy a Hřebeny

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny
sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 11772492

je registrovaný od 24. 8. 2021 a tvoří jej v současnosti 8 obcí. Hlavním předmětem činnosti Svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady a péče o životní prostředí, a to zejména:

    • vybudování a provozování infrastruktury pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství;
    • zpracování evidencí týkajících se odpadového hospodářství;
    • poradenská a osvětová činnost.

Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky další právnické osoby, jež mohou vyvíjet podnikatelské činnosti, nebo být podnikateli. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejich účelem je podpora hlavní činnosti Svazku anebo hospodárné využívání majetku Svazku.