Kaple sv. Ludmily

Vysvěcení kaple Svaté Ludmily v Zahořanech 11. září, L.P. 2021

11. září, L.P. 2021 je den, který se bezpochyby zapíše do historie obce Zahořany zlatým písmem. Naše zahořanská kaplička byla vysvěcena na kapli svaté Ludmily v Zahořanech. Slavnostní mši svatou celebroval Mons. Karel Herbst, titulární biskup siccesiánský a emeritní pomocný biskup pražský za účasti mníšeckého kněze pátera Jana Dlouhého a pátera Josefa Andrejčáka ze Starého Knína (odkaz na fotogalerii, pergamen vysvěcení kaple).

kaplickyPodle dostupných informací byla kaplička v Zahořanech místními osadníky vystavěna někdy kolem roku L.P. 1921. Pokud tomu tak skutečně bylo, v letošním roce bychom oslavili její 100-leté výročí. Podrobné informace ohledně stavby ani vysvěcení kaple se ale ani přes veškerou snahu historiků z Černošic, Příbrami a Arcibiskupství Pražského nepodařilo dohledat. Rozhodli jsme se tedy kapli letos u příležitosti 100. výročí její stavby znova vysvětit. V letošním roce slavíme 1.100 leté výročí mučednické smrti Svaté Ludmily, babičky svatého Václava, který má na nedalekém vrcholu Pleš svůj památník již od roku 1936. Proto jsme se rozhodli zasvětit naší zahořanskou kapličku právě této české světici a svatou Ludmilu tak učinit patronkou naší obce.

Po zdařilé stavební rekonstrukci kapličky v minulých letech bylo zapotřebí dovybavit také její interiér, který se kromě dvou dřevěných sošek nedochoval. Podařilo se nám pořídit nový oltářní stůl z vysoce kvalitního dubového dřeva z obory Aglaia na Dobříši, který nám vyrobil pan Josef Váňa z Malé Hraštice. Jelikož zcela chyběl oltářní obraz, zadali jsme tvorbu nové oltářní ikony svaté Ludmily uznávanému ikonopisci panu Martinu Damianovi z Berouna. Tomu se podařilo zhotovit překrásné dílo, které je bezpochyby ozdobou naší kaple (videa – výroba ikony, instalace v kapli).

V rámci pravidelného sochařského sympozia v Kytíně byla řezbářem panem Miloslavem Jiranem z Velkého Chlumce zhotovena také dřevěná socha Svaté Ludmily v životní velikosti s letopočtem a znakem obce, která bude navždy připomínat výročí zasvěcení kaple Svaté Ludmile. Socha bude v budoucnu umístěna na podstavci vedle kříže na levé straně před kaplí a bude jako patronka obce dohlížet na štěstí a spokojenost občanů Zahořan.

Náklady na výrobu ikony a ještě něco navíc bylo vybráno ve veřejné sbírce pořádané obecním úřadem v Zahořanech. Děkujeme tímto všem dárcům za jejich příspěvky a přejeme jim mnoho dalších požehnaných let ve zdraví a spokojenosti. Pevně věříme, že se naše kaplička, dnes již kaple svaté Ludmily, stane nejen místem konání pravidelných bohoslužeb, ale i místem setkávání všech lidí dobré vůle a to nejen ze Zahořan a blízkého okolí. V tom nám všem pomáhej Bůh.