Knihobudka

Zahořanská knihovna

Místo, kde si můžete vyměnit, darovat, nebo zapůjčit knihy.

Pravidla provozu a půjčování knih v knihobudce

 • Provozovatel: Obec Zahořany,  Zahořany 58, 252 10, Mníšek pod Brdy
 • Knihy jsou k dispozici všem čtenářům.
 • Vypůjčení knih je bezplatné.
 • Knihu si můžete vypůjčit i domů. Po přečtení ji vraťte zpět do knihobudky.
 • Pokud Vás nějaká kniha zaujala, je možné si ji ponechat a nahradit vlastní knihou.
 • Uvítáme, pokud do knihobudky přinesete vlastní knihy, které doma vyřadíte.
 • S vypůjčenými knihami zacházejte slušně.
 • Přinesené knihy neponechávejte mimo prostor knihobudky.
 • Pokud je knihobudka plně obsazena, prosíme nepřidávejte další knihy.
 • Prosím udržujte v knihobudce a jejím okolí pořádek a čistotu.
 • Zjištěné závady a případné podněty k provozu knihobudky oznamte na telefonním čísle +420 602 647 654

Fotogalerie