Zahořanský rybník

Rybník proběhl v letech 2018-2019 kompletní revitalizací.
Dotaci poskytlo Ministerstvo zemědělství: Jednotlivé kroky revitalizace