Sál Obecního úřadu

Ceník pronájmu:

Pronájem sálu na soukromé akce (oslavy narozenin apod.) – 1 000 Kč

Pronájem sálu ke komerčním účelům – 3 000 Kč

Záloha na úklid – 2 000 Kč

Poplatky jsou splatné v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu před plánovanou akcí.