Sál Obecního úřadu

Ceník pronájmu:

Pronájem sálu na soukromé akce (oslavy narozenin apod.) – 1 500 Kč

Pronájem sálu ke komerčním účelům – 5 000 Kč

Záloha na úklid – 2 000 Kč (v případě, že nebude uklizeno, bude částka krácena)

Poplatky jsou splatné v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu před plánovanou akcí.