Cyklotrasa

Cyklotrasa Modrý okruh – Po stopách minulosti

Trasa vede historicky zajímavými místy Mníšeckého regionu, místy, kde své stopy zanechala minulost jako odkaz pro budoucí generace. Budete si moci prohlédnout Mníšecký zámek, poutní areál Skalku, památník u rozc. Sv. Václava, zajímavý památný kámen u Líšnice a mnoho dalších zajímavostí.

Vhodné kolo: trek, MTB.
Náročnost trasy: středně těžká
Délka trasy: 31 km
Nastoupané metry: 693 m
Způsob značení trasy: celým výletem vás povede modrá cykloturistická značka.

Mapa:

nastuduj mapu: detail trasy

 

Malý průvodce trasou:

modrá1Mníšek p. Brdy: Na místě, kde dnes stojí zámek, stávala ve středověku tvrz, která sloužila k ochraně a bezpečnosti kupeckých karavan na důležité obchodní trase, Zlaté stezce, vedoucí z Bavor do Prahy. Dnes je Mníšecký zámek přístupný veřejnosti. Na I. prohlídkové trase se seznámíte se stylem života a bydlením drobné šlechty v období od konce 18. do začátku 20. stol. II. prohlídková trasa vás pak zavede do pokojů, ve kterých poslední majitelé zámku každodenně pobývali. V Mníšku je zastávka cyklobusu linky č. 690.

Zahořany „U pomníku“: Zde můžete svoji trasu začít i skončit. Pomník určený padlým v 1. sv. válce leží v horní části Zahořan. U pomníku najdete klidovou zónu, kde si můžete odpočinout, nebo se napít z pítka. Pokud Vám vyhládne v nedalekém Hostinci U Pepíčka Vás dobře obslouží.

Rozc. Sv. Václav: Ředitel sanatoria Na Pleši MUDr. Svatopluk Basař nechal místo, kde se odedávna na křižovatce lesních cest nacházel obraz sv. Václava, upravit a postavit sochu sv. Václava od akademického sochaře Jana Vávry. Zadní strana nese nápis „Tento pomník stojí uprostřed lesů, jež r. 1908 věnoval kníže Josef Colloredo-Mansfeld sanatoriu Na Pleši. Postavil jej roku 1938 doc. MUDr. Svatopluk Basař na věčnou paměť mecenáše.“

Hvozdnice: Pozor, asi 1 km před Hvozdnicí je úsek, kde hrozí bloudění. Když vyjedete z lesa, modrá cyklo odbočuje vlevo po hlavní silnici, na další křižovatce odbočuje vpravo na vedlejší a asi po 200 m odbočuje vlevo na polní cestu. Pak už zase pohoda. Pokud to zvládnete, můžete si dát ve Hvozdnici v restauraci něco za odměnu.

Sloup: Ve Sloupu se modrá cyklotrasa rozděluje. Jedna větev vede přes Davli a Jíloviště na Zbraslav. Vy ale pokračujte dál ve směru na žst. Bojov.

Rozc. u Pensionu “Spálený Mlýn”: Na tomto rozcestí nedaleko žst. Bojov můžete udělat malou přestávku a využít pohoštění v malebném penzionu.

modrá3Líšnice: První písemné zmínky o Líšnici pocházejí z r. 1337. Z rozboru historických pramenů vyplývá, že do roku 1345 tvořily Líšnici jen 4 usedlosti. O několik století později, v r. 1713 je v tereziánském katastru poznamenáno, že v Líšnici žilo již 308 lidí. Před vjezdem do Líšnice projedete kolem pozoruhodného pamětního kamene.

Řitka: V brdských lesích nedaleko Řitky se nachází téměř zapomenutá hrobka členů rodiny hrabat Brandisových, majitelů řiteckého panství. První zde byla pochována Barbora Brandisová, rozená hraběnka Kinská, potom její syn hrabě Leopold Brandis, jeho žena Johanna Brandisová, rozená hraběnka Schäfferová a také jejich syn Leopold, který zemřel v deseti letech na spálu. K hrobce nevede žádná turistická značka a je ukryta v hustém porostu lesa.

modrá4Poutní místo Skalka: Stojí tu bývalý Františkánský klášter, pustevna a kostelík sv. M. Magdaleny, který tu na sklonku 17. století dal postavit Servác Ignác Engel z Engelsflussu – syn zakladatele mníšeckého zámku. Dále tu najdete kapličky křížové cesty, které byly vybudovány v letech 1755-1762 na podnět hraběnky Čejkové, která v těch letech na Skalce sídlila. Protože se zde v 50. letech těžila nešetrným způsobem železná ruda, narušila se statika těchto staveb, které se téměř rozpadly. V 80. letech byl kostel zrekonstruován a dokončuje se i oprava kláštera. V dnešní době je areál Skalka velmi navštěvovaným místem. Pro jeho návštěvníky je tu připraven i stánek s občerstvením a příjemné venkovní posezení s ohništěm.

převzato z www.mnisecko.cz