Územní plán

Usnesením č. 1/5/2020 zastupitelstva obce Zahořany ze dne 4. 5. 2020 byl přijat aktuální územní plán obce, formou Opatření obecné povahy č. 1/2020. Pořizovatelem územního plánu je MěÚ Černošice, odbor územního plánování.

Schválený územní plán obce Zahořany je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž i na adrese www.mestocernosice.cz.


Výroková část

 

Odůvodnění