E-podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny:

e-podatelna@zahorany.cz
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (které vyhovují technickým parametrům viz. níže) doručovaných Obecnímu úřadu obce Zahořany. Jedná se o veškeré žádosti, stížnosti a přání.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na datových nosičích: 
OBECNÍ ÚŘAD ZAHOŔANY, Zahořany 58, 252 10, Mníšek pod Brdy

Parametry zprávy zasílané pomocí elektronické pošty:

  • označení obecního úřadu, jemuž je podání určeno,
  • jméno a příjmení stěžovatele (nebo název subjektu),
  • adresa trvalého pobytu, IČO,
  • věc podání stížnosti,
  • obsah podání = jasný a srozumitelný popis toho, čeho se stížnost týká,
  • datum podání a podpis stěžovatele.

Přílohy e-mailové zprávy by měly být ve formátu souboru PDF nebo JPG. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

DATOVÉ NOSIČE 

Technické parametry přijímaných datových zpráv na datových nosičích: 
Datové zprávy jsou přijímány přednostně ve formátech: PDF, RTF, ODT, DOC, JPG případně po dohodě s příjemcem i v dalších používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD-ROM pro systémy WINDOWS.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: 
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu

e-podatelna@zahorany.cz případně na poštovní adresu úřadu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Pracovník e-podatelny potvrzuje přijetí zprávy na adresu e-podatelny Obecního úřadu a současně vyhodnotí, zda zpráva splňuje všechna kritéria elektronického podání popř. zda neobsahuje škodlivý kód. Oznámení o přijetí zprávy obsahuje potvrzení o přijetí ke zpracování, popř. důvody proč byla zpráva jako elektronické podání odmítnuta.

V případě že zpráva splňuje všechna bezpečnostní kritéria, ale neobsahuje elektronický podpis, je považována za běžný email (tzn. není považována za podání ve smyslu zákona) a je vyřízena pracovníky podatelny.  K takové zprávě není zasíláno potvrzení o přijetí.