Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Obec Zahořany spolupracuje na odvozu komunálního odpadu s firmou KOMWAG s.r.o.

>>> Svoz se provádí 1x týdně vždy v pondělí mezi 6-18h.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu se hradí na OÚ Zahořany ve výši 500,-Kč/osoba. Poplatek je možné rovněž uhradit bezhotovostně převodem na účet 36623111/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné/číslo evidenční.

 

Jak třídit odpad: Třídíme, třídíte, vyděláváme…  Návod na třídění odpadu

 1. PAPÍR
 2. SKLO
 3. PLAST
 4. JEDLÉ OLEJE
 5. TEXTIL

 

1. PAPÍR – do modrých nádob můžete odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Možná nevíte:

 • Před vhozením do kontejneru nemusíte z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.
 • Do kontejneru můžete vhazovat skartovaný papír.
 • Před vhozením do kontejneru nemusíte z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.

2. SKLO – do zelených nádob můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.


3. PLAST – do žlutých nádob můžete odhodit:

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Možná nevíte:

 • PVC je také plast, ale do žlutého kontejneru nepatří!
 • Před vhozením do kontejneru není třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
 • Před vhozením do kontejneru nemusíte kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat. Stejně tak není třeba důkladně vymývat i plastové obaly od kosmetiky.

4. JEDLÉ OLEJE – do černé popelnice u Obecního úřadu je možné vyhodit použitý jedlý olej = odpad musí být v uzavřených plastových (PET) lahvích, které jsou následně vhozeny do otvoru nádoby k tomu určené.


5. TEXTIL – do bílého kontejneru u Obecního úřadu je možné vyhodit obnošené oblečení nebo obuv.