Odpadové hospodářství

Obec Zahořany spolupracuje na odvozu komunálního odpadu (tříděného i směsného) se společností Brdská odpadářská společnost, s.r.o. (BOS)

> svoz směsného komunálního odpadu probíhá od 1.4. 2024 POUZE 1x 14 dní (pouze v sudých týdnech) vždy v úterý mezi 6-18h

ROZPIS SVOZOVÝCH DNÍ – KALENDÁŘ

Komunální ekologie – článek nový odpadový zákon v kostce.

Třídíme, třídíte, vyděláváme…  Návod na třídění odpadu

Tříděním odpadu podporujete recyklaci materiálů. Šetříte přírodní zdroje pro další generace. Šetříte životní prostředí. Obec ze tříděného odpadu získává finance a nemusí zdražovat poplatky za odvoz komunálního odpadu. Tříděním odpadů lze recyklovat až 1/3 vyprodukovaného množství odpadu.

Nakládání s odpady v době pandemie (koronavirus)

Tím, že budete odkládat odpad tam kam patří, nebudou vznikat černé skládky, které mohou ohrozit přírodu i zdraví člověka. Navíc se vyhnete možné pokutě, která za založení skládky či doložení odpadu mimo vyhrazená místa může být až 500 000 Kč.

Nezakládejte prosím černé skládky. Když už vynaložíte úsilí odpad naložit do kárky, vozíku nebo do auta, dovezte ho tam kam patří – do kontejneru na tříděný odpad, sběrného dvora nebo velkoobjemového kontejneru.

 1. PAPÍR
 2. SKLO
 3. PLAST
 4. KOV
 5. NÁPOJOVÉ KARTONY
 6. JEDLÉ OLEJE
 7. TEXTIL
 8. BIOODPAD
 9. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
 10. NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

1. PAPÍR – do modrých nádob patří:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, šanony, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Co tam nepatří? Prosím, nevhazujte:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, plata od vajec, pohlednice.

Možná nevíte:

 • před vhozením do kontejneru nemusíte z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.
 • do kontejneru můžete vhazovat skartovaný papír.
 • před vhozením do kontejneru nemusíte z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.

 

2. SKLO – do zelených nádob patří:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo, akvárium, lahvičky od parfémů.

Co tam nepatří? Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, bezpečnostní či drátěná skla, zrcadla, žárovky, varné sklo, vratné zálohované lahve (ty patří zpět do obchodu).


 

3. PLAST – do žlutých nádob patří:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, igelitové sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů (př. zubní kartáčky), CD a DVD nosiče, polystyrén.

Co tam nepatří? Prosím, nevhazujte:
mastné nebo jinak znečištěné obaly od jídel, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), výrobky z PVC (podlahové krytiny), novodurové trubky.

Možná nevíte:

 • PVC je sice také plast, ale do žlutého kontejneru nepatří!
 • před vhozením do kontejneru není třeba odstranit z PET lahve víčko.
 • před vhozením do kontejneru nemusíte kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat. Stejně tak není třeba důkladně vymývat i plastové obaly od kosmetiky.

4. KOV – POZOR nově vyhazovat do žluté popelnice (PLAST) a patří sem:

konzervy, víčka od lahví, nádoby od kosmetiky, plechovky od nápojů.

 

Co tam nepatří? Prosím, nevhazujte:

rozměrný odpad, znečištěné obaly (např. plechovky od barev, mastné)


5. NÁPOJOVÉ KARTÓNY – POZOR nově vyhazovat do žluté popelnice (PLAST) a patří sem:

krabice od mléka, džusů, vína (dobře sešlápnuté).

 

Co tam nepatří? Prosím, nevhazujte:

měkké sáčky např. od kávy, brambůrků nebo potravin v prášku, silně znečištěné kartony.


Jedlé tuky a oleje6. JEDLÉ OLEJE
Do černé popelnice u Obecního úřadu je možné vyhodit použitý jedlý olej = odpad musí být ovšem v uzavřených plastových (PET) lahvích, které jsou následně vhozeny do otvoru nádoby k tomu určené.


7. TEXTIL – do bílého kontejneru u Obecního úřadu je možné vyhodit obnošené oblečení či obuv, popř. ostatní textilní výrobky (dětské plyšové hračky apod.)

 

 8. BIOODPAD – kontejnery na bioodpad slouží ke sběru odpadů rostlinného původu jako je posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, plevel, květiny, větvoví z keřů a stromů, piliny, sláma, seno a v neposlední řadě spadané ovoce. Dále zbytkové suroviny z kuchyně rostlinného původu jako jsou zbytky zeleniny a ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina či skořápky z vajíček. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad jsou v sezóně (1. 4. – 30. 11.) trvale umístěny a týdně vyváženy na stanovištích u rybníka (hned vedle kontejnerů na tříděný odpad) a pod školou (v zatáčce při výjezdu z obce).

Bioodpad přímo od domu (D2D) – odvoz bioodpadu přímo od domu z vlastní nádoby si můžete objednat nově u BOS s. r. o. prostřednictvím Obecního úřadu v Zahořanech jako nadstandardní službu hrazenou mimo poplatkový systém obce. Cena jednoho výsypu nádoby 120L činí 55Kč a u nádoby 240L 69Kč vč. DPH. Zvolit si můžete týdenní nebo čtrnáctidenní svoz (v sudých týdnech). Pokud nemáte k dispozici vhodnou nádobu, můžete se obrátit přímo na BOS a koupit si jí v Mníšku na sběrném dvoře.

Objem – v litrech pouze období 1. 4. – 30. 11. (svozový den středa, 14-denní v sudých týdnech)
1x týdně 1x 14 dní
popelnice 120 L 1.925,- Kč 935,- Kč
popelnice 240 L 2.415,- Kč 1173,- Kč

9. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – jako např. nábytek, koberce, matrace apod. Do kontejneru není možné odkládat stavební odpad, stejně jako nebezpečný odpad typu pneumatiky, eternit, elektroodpad apod.


10. NEBEZPEČNÝ ODPAD – je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí jako např.:

 • rozpouštědla a ředidla
 • zásady (louhy)
 • spotřební chemie
 • zářivky
 • barvy, lepidla, pryskyřice
 • nespotřebované léky
 • baterie a články
 • vyřazená elektronika
 • brzdová kapalina
 • pneumatiky (i s disky)
 • kyseliny
 • fotochemikálie
 • pesticidy, herbicidy, hnojiva
 • lednice a chladničky
 • odpadní olej motorový, převodový
 • olověné a nikl-kadmiové akumulátory
 • vyřazené televizory a rozhlasové přijímače
 • chladící kapalina
 • olejové filtry a vložky
 • čistící tkaniny znečištěné oleji