Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované dle zák. č. 106/99 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Sazebník nebyl vydán.

Znění zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím.

1. Název Obec Zahořany
2. Důvod a způsob založení dle zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura více Organizace úřadu
4. Kontaktní spojení Obec Zahořany
Zahořany 58
252 10 Mníšek pod Brdy tel.: 602 647 654
e-mail:  obec@zahorany.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Zahořany
Zahořany 58
252 10 Mníšek pod Brdy
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obec Zahořany
Zahořany 58
252 10 Mníšek pod Brdy
4.3. Úřední hodiny více Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla +420 602 647 654
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa Internetové stránky www.zahorany.cz
4.7 Adresa e-podatelny e-podatelna@zahorany.cz
5. Bankovní spojení Komerční banka a.s. pobočka Příbram

číslo příjmového účtu: 36623111/0100

6. IČ 00640778
7. DČ nejsme plátci DPH
8. Dokumenty více Vyhlášky a nařízení
8.1 Rozpočet více Rozpočet obce
9. Žádosti o informace více E-podatelna
10. Příjem žádostí a dalších podání více E-podatelna
11. Opravné prostředky více E-podatelna
12. Formuláře více na www.form.cz
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací více Jak si zařídit …
14. Předpisy více Vyhlášky a nařízení
14.1 Vydané právní předpisy Obec Zahořany vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují.
Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací bez úhrady
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací bez úhrady
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to povinnému subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
16. Licenční smlouvy Město Mníšek pod Brdy nemá v současné době uzavřenu žádnou licenční smlouvu.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. více Výroční zprávy
18. Zveřejnění odpovědí dle § 5, zák. č. 106/1999 Sb.