Provozní řád

1. Posilovna je určena ke sportovnímu využití.
2. Posilovna je v provozu dle otevírací doby. Poslední možnost vstupu do posilovny je 30 minut před ukončením provozní doby.
3. Vstup do posilovny je možný pouze s platnou permanentkou. Cena permanentky je 500 Kč a platí 12 měsíců od data zakoupení. Jednorázové vstupné je pak 50 Kč.
4. Provádět cvičení na cvičebních strojích smí pouze:
    a. Osoby starší 15 let.
    b. Osoby mladší 15 let za dozoru osoby starší 18 let.
    c. Osoby netrpící žádnou závažnou chorobou (zejména srdeční).
5. Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté obuvi určené pro cvičení a ve vhodném čistém sportovním oblečení. Je zakázáno cvičit naboso.
6. Cvičenec během cvičení používá ručník a otírá i stopy potu na strojích.
7. Po ukončení cvičení vrátí stroje a činky na své původní místo.
8. K převlékání a odložení oblečení slouží šatna. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odložené mobilní telefony, peněženku a cennosti.
9. V prostorách posilovny platí přísný zákaz kouření a zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
10. Do posilovny je rovněž zakázáno nosit si jídlo. Nápoje (nealko) pak pouze v plastové lahvi.
11. Návštěvník posilovny cvičí tak, aby respektoval ostatní cvičící.
12. Cvičenec je zodpovědný za dodržování pořádku v celém prostoru posilovny. V případě zjištění závady kontaktuje provozovatele.
13. Cvičenci používají zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví při cvičení.
14. Cvičenci jsou povinni při půjčení klíče od posilovny po cvičení klíč vrátit.
15. Při výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit prostory posilovny a nahlásit výpadek provozovateli.