Zápisy 2023

Zasedání č. 1 (6. 2. 2023)

  • Pozvánka na ZO č. 1
  • Zápis ze zasedání č. 1
  • Prezenční listina ZO č. 1
  • Výroční zpráva 2022
  • Rozpočtové opatření č. 4/2022