Zapojte se do komunitního plánu ORP ČERNOŠICE

Připravuje se 1. komunitní plán sociálních služeb ORP Černošice. Máte zájem a chuť podílet se na přípravě tohoto plánu? Máte podněty, připomínky či dotazy k množství, kvalitě či dostupnosti sociálních služeb na našem území? Máte zájem na zlepšení situace v této oblasti?