Zahořanské listy

Díky pozitivní zpětné vazbě od občanů jsme úspěšně zaregistrovali Zahořanské listy u ministerstva kultury jako periodikum. Četnost vydávání bude 2x ročně. Na další číslo se ve svých schránkách můžete těšit na přelomu června / července.