Vysvěcení kapličky sv.Ludmily

Dne 11.září proběhlo v Zahořanech vysvěcení naší kapličky sv.Ludmile ku příležitosti oslav 1100. výročí smrti této světice. Zároveň dle dochovaných informací naše kaplička v letošním roce slaví 100 let (*1921) od svého vybudování.

odkaz: Pergamen_vysvěcení.pdf

kaplicky