Zahořanská 10

Zahořanská 10 (běh okolo Pleše) / 2. ročník * 23. 5. 2020

Pořádáno SK Zahořany pod záštitou obce Zahořany

Kompletní propozice:

odkaz: Propozice_Zahořanská_10_2020.pdf

Kontakt na pořadatele:

—> Ing. David Horyna, tel: 602 695 171, david.horyna@seznam.cz

Časomíra, rozhodčí: 

—> Jan Hostička, tel: 776 871 315

Oficiální web:                                

https://www.zahorany.cz/sport/skz/zahoranska10/1.ročník, 2019:

> Výsledky závodů Zahořanská 10

> Fotogalerie 

————————————

Hlavní závod mužů a žen na 10,2 km/ +250m – lesní trať v okolí Zahořan a Pleše (490 m n. m.).

Doprovodný závod na 5,1 km/ +125m, Dětské běhy 200m, 400m, 800m a 1200m

 

PREZENCE, KANCELÁŘ ZÁVODU, ŠATNA, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, OBČERSTVENÍ:

Sál obecního úřadu Zahořany (Restaurace u Pepíčka)

Zahořany 58, 252 10, okres Praha-Západ

49.8488203N, 14.2870894E

 

MÍSTO STARTU:

Silnice před obecním úřadem Zahořany (Restaurace u Pepíčka)

Zahořany 58, 252 10, okres Praha-Západ

49.8488203N, 14.2870894E

 

KAPACITA ZÁVODU: max. 200 osob (100 na 10,2 km, 50 na 5,1 km, 50 dětské závody)

DOPRAVA:

autobusem: Linka PID 488 z Mníšku, zastávka Zahořany, cca 0,2 km – pěšky cca 3 min

vlakem: Praha – Dobříš, zastávka Rymaně, cca 1,3 km – pěšky cca 15 min

vlastním autem: parkování na soukromých pozemcích v Nových Zahořanech, viz. mapa

Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů na místě. Vjezd do Starých Zahořan bude po dobu závodu uzavřen.

 

POPIS TRATI NA 10,2 km resp. 5,1 km:

Start a cíl: Sokolovna Zahořany/ Restaurace u Pepíčka. Trať vede po lesních cestách a částečně obcí po zpevněné komunikaci. Běžci na 5,1 km běží jeden okruh, běžci na 10,2 km pak dva okruhy přes Pleš.

Po startu od Sokolovny poběžíme po silnici dolů vesnicí kolem rybníka > 2) za rybníkem prudce vpravo do kopce > 3) na vrcholu kopce v lese nejprve rovně a pak kolem krmelce doprava po žluté značce dolů a nahoru na vrchol Pleše > 4) rovně kolem pomníku svatého Václava na Pleši > 5) přes pole rovně zpět na okraj vesnice > 6) v obci u památníku doprava a z kopce po cestě do cíle. Běžci na 10 km běží vpravo druhý okruh po stejné trase a pak také do cíle.

PŘIHLÁŠKY:

registrace on-line od 1. 1. do 21. 5. 2020 – startovné 150,- Kč / junioři 100,- Kč/ dětské běhy zdarma

https://prihlasky.4timing.cz/zahoranska10

registrace na místě – startovné 200,- Kč / junioři 150,- Kč/ dětské běhy zdarma

 

OBČERSTVENÍ:

Při závodě je občerstvovací stanice umístěna v prostoru startu a cíle (iontové nápoje a voda).

 

MĚŘENÍ A VÝSLEDKY ZÁVODŮ:

Měření a výsledky (čipová technologie) zajišťuje agentura 4Timing.

 

CENY A ODMĚNY:

Věcné ceny dle možností pořadatele.

 

ČASOVÝ PROGRAM:

9:00 až 10:30 – prezence a registrace

10:30 – start dětských kategorii na 200m, 400m, 800m a 1200m

11:45 – start vedlejšího závodu na 5,1 km

12:00 – start hlavního závodu na 10,2 km

12:10 – předpokládaný doběh prvního závodníka na 5,1 km

12:50 – předpokládaný doběh prvního závodníka na 10,2 km

13:29 – časový limit pro dosažení cíle hlavního závodu na 10,2 km

13:30 – vyhlášení vítězů všech kategorii.

 

KATEGORIE:

10,2 km o body do poháru „Brdman Adventure“              

 

MUŽI

M1 18 – 39 let (2002–1981)
M2 40 – 49 let (1980–1971)
M3 50 – 59 let (1970–1961)
M4 60 a více let (1960 a méně)

 

ŽENY

Z1 18 – 35 let (2002–1985)
Z2 36 – 45 let (1984–1975)
Z3 46 a více let (1974 a méně)

 

KATEGORIE DĚTSKÉ a doplňkový běh na 5,5km:

děti 0-5 let – (2015 a více) – 200 m

děti 6-8 let (2012-2014) – 400 m

děti 9-11 let (2009 – 2011) – 800m

děti 12-14 let (2006 – 2008) – 1200 m

junioři 15-17 let (2003-2005) – 5,1 km

juniorky 15-17 let (2003-2005) – 5,1 km

muži dospělí (nad 18 let) – 5,1 km

ženy dospělí (nad 18 let) – 5,1 km

Kategorie se vyhlašují při účasti alespoň 3 účastníků.

 

PRAVIDLA

 • Závod na trati Zahořanská 10 (10,2 a 5,1 km) je otevřený všem běžcům starším 15 let.
 • Každý účastník prohlašuje, že je osobou starší 15 let.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Účast dětí do 15 let na dětských závodech je možná pouze s písemným souhlasem rodičů, tito zajistí dohled nad svým dítětem během celého závodu
 • Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Místní nařízení pro závod jsou převzaty z vyhlášek a nařízení Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) a Českého atletického svazu (ČAS).
 • Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu.
 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích.
 • Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména manipulace s číslem) nebo pravidel IAAF může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady škody.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • Každý účastník na zadní stranu startovního čísla ve vlastním zájmu doplní kontaktní údaje, užívané léky a případné alergie pro případ ošetření.
 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat.
 • Na regulérnost závodu dohlížejí pořadatelé a rozhodčí 4Timing.
 • Startovní číslo je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závod jednotlivců běžících celou trať – klasifikace probíhá zvlášť u mužů a zvlášť u žen.
 • Protest lze podat do 10 minut po vyhlášení výsledků příslušné kategorie a to písemně s kaucí 500 Kč u ředitele závodu. Protest bude vyřešen do 20 minut od podání a protestující bude písemně zpraven o výsledku protestu. V případě zamítnutí protestu propadne kauce ve prospěch pořadatelů závodu, v případě opačném bude kauce vrácena protestujícímu.