Setkání dříve narozených 65+

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 1000Kč/rok, který obec poskytne plátcům místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kteří splní následující podmínky:
  • v nemovitosti plátce, za kterou byl uhrazen místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, je evidován trvale žijící poplatník, kterému je více než 65 let (senior) a žije v nemovitosti sám, případně s další osobou seniorního věku,
  • v souladu s OZV č.1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci řádně a včas splní svou ohlašovací povinnost a zároveň uhradí poplatek do 31. března každého roku,