Poplatky za komunální odpad 2023

Od 1. ledna 2023 dochází ke změně výše poplatku za odvoz komunálního odpadu. Je to především z důvodu nárustu cen energií a zdražení skládkovného meziročně o cca 25%.

Označení
Objem nádoby, frekvence svozu
Sazba v Kč
120L/2 120 litrů, 1x 14 dní 1.498,
120L  120 litrů, 1x týden 2.995,
240L/2 240 litrů, 1x 14 dní 2.995,
240L 240 litrů, 1x týden 5.990,
Rekreační stavby Sdílené kontejnery 1100 litrů, týdně (2ks + další 2ks v sezóně)  1.124,

Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro občany Zahořan (platí se za nemovitost) Ceník poplatků za komunální odpad.

Nová vyhláška
Výše poplatku je vypočtená dle § 4 vyhlášky a činí 0,48 Kč za litr kapacity nádoby.
Nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci platí od 1. 1. 2023.

Nabízíme možnost platby poplatku přes tzv. QR kód :  Platba přes QR kód, zde……