Optický internet do domácnosti

V pátek 30.6. 2023 společnost Družstvo EUROSIGNAL začala budovat vedení optické sítě pevného internetu v naší obci. V první etapě se jedná o vedení a přípojky pro domácnosti v lokalitě „Pod školou“ a propoj do páteřního spoje Rymaně. 

Poskytovatel vybuduje na území obce podzemní komunikační vedení s uložením optického kabelu v následujících lokalitách: 

·        Ulice na pozemku 510/73

·        Ulice na pozemcích 510/25, 510/2, 510/20, 510/19, 511/18

·        Přivaděč v polní cestě na pozemcích 508/2 a 519

·        Přivaděč pro obecní úřad po pozemku 333/14 a 328/1 s převěsem z lampy VO na budovu úřadu

Jednotlivé přípojky do domácností bude dodavatel Optického internetu řešit s vlastníky individuálně.

Stavební práce způsobí některá omezení v průjezdnosti a přístupu do lokality „Pod školou“. Prosíme občany a návštěvníky, aby byli během tohoto období trpěliví a dodržovali dočasná dopravní omezení a značení.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a omlouváme se za případné nepohodlí. Naším cílem je vytvořit přístup ke kvalitnějšímu připojení k síti Internet pro naše občany.

SITUACE – Vedení optické trasy