Renovace sošek v Zahořanské kapličce

Za nezištné pomoci pana Miroslava Berana z Poděbrad se nám podařilo zrestaurovat již mnoho let neudržované a zanedbané oltářní sochy v Zahořanské kapličce. Panna Mária Svatohorská vlevo a svatá Anna, matka Panny Marie vpravo dostaly krásný nový kabát. Tímto bych chtěl panu Beranovi z celého srdce poděkovat a popřát mu hodně boží milosti.

David Horyna, správce kapličky v Zahořanech