Pozvánka na Svatováclavskou Vigilii

V pátek 27. 9. 2019 v 18h u pomníku Sv. Václava na Pleši proběhne společná modlitba a chvalozpěvy (Leták).