Platba – QR kód

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

Naskenujte QR kód pro požadovanou platbu a NEZAPOMEŇTE doplňit do variabilního symbolu :

  • u rodinných domů – číslo popisné
  • u staveb určených k individuální rekreaci – evidenční číslo
Objem nádoby, frekvence svozu
Sazba v Kč
QR platba
120 litrů, 1x 14 dní
1.498, Chci zaplatit
240 litrů, 1x 14 dní
2.995,
Chci zaplatit
Rekreační stavby 1100 litrů, 1x týden  1.124,
Chci zaplatit

Poplatek ze psů

Označení
QR platba
Poplatek 1x pes / 100,- Kč Chci zaplatit
Poplatek 2x pes / 250,- Kč
Chci zaplatit
Poplatek 3x pes / 400,- Kč
Chci zaplatit
Poplatek 4x pes / 550,- Kč
Chci zaplatit
Poplatek 5x pes / 700,- Kč Chci zaplatit