Kontejnery pro velkoobjemový odpad

Od pátku 10. 11. 2023 do neděle 12. 11. 2023 budou v naší obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.

Kontejnery najdete : 

  • u hasičárny
  • u knihobudky
  • v lokalitě pod školou

VHAZOVAT: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty

NEVHAZOVAT : živnostenský odpad, nebezpečný odpad (to jsou např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, Ethernit, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a počítačové monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky