Dopravní omezení a omezený přístup do oblasti pod školou

Vzhledem k aktuálním stavebním pracím na vylepšení bezpečnosti a dostupnosti v oblasti autobusových zastávek se očekávají dočasné dopravní omezení. Stavební práce zahrnují vybudování nových chodníků o celkové délce cca 150 metrů, úpravu dvou autobusových zastávek a vytvoření bezbariérového místa pro přecházení. Dále bude vybudován nový přechod pro chodce, který bude také osvětlen pro zvýšení bezpečnosti chodců.

Tyto úpravy způsobí některá omezení v dopravě a přístupu do lokality pod školou. Žádáme občany a návštěvníky, aby byli během tohoto období trpěliví a dodržovali dočasná dopravní omezení a značení.

Děkujeme za vaši spolupráci a omlouváme se za případné nepohodlí. Naším cílem je vytvořit bezpečnější a přístupnější prostředí pro všechny naše občany.

SITUACE a úpravy