Kontejnery pro velkoobjemový odpad

Od pátku 10. 11. 2023 do neděle 12. 11. 2023 budou v naší obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.

Kontejnery najdete : 

  • u hasičárny
  • u knihobudky
  • v lokalitě pod školou

VHAZOVAT: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty

NEVHAZOVAT : živnostenský odpad, nebezpečný odpad (to jsou např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, Ethernit, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a počítačové monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky

Dětské obrázky na úřadě

Obecní úřad jako výstavní sál. Ano je to možné. Chodba a schody ke kanceláři OÚ jsou lemovány dětskými obrázky PASTELKY z atelieru Lídy Pokorné, naší sousedky. Navštivte nás a přijďte se podívat. Obrázky jsou vystaveny do 6.10.2023. Těšíme se.

Zahořanské Posvícení

Římsko-katolická farnost Mníšek pod Brdy a obec Zahořany si Vás dovolují pozvat na

Zahořanské Posvícení

Sejdeme se u kapličky sv. Ludmily v sobotu 16.9.2023 od 11 hodin.
Slavnostní mši svatou celebruje Páter Jan Dlouhý, farář z Mníšku