Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Zahořany 8. 10. 2019

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu obce Zahořany, které se bude konat v úterý 8. října 2019 od 17h v budově OÚ Zahořany.

Na základě vyhodnocení připomínek a námitek, uplatněných v rámci prvního veřejného projednání, došlo k úpravám návrhu územního plánu, které byly vyhodnoceny jako podstatné a vyžadující dle §53 odst. 2 stavebního zákona konání opakovaného veřejného projednání. V tom se již budou projednávat výhradně zapracované změny, které vyvolalo první veřejné projednání. Jiné námitky či připomínky, popř. jejich opakování z minulého kola, již nejsou přípustné. Více informací naleznete zde.

Brigáda na Zahořanském rybníku

Děkujeme za hojnou účast a povedenou brigádu na rybníku. Vytrhávaly se rostliny (naplněny téměř 3 kontejnery) a stihla se více než polovina rybníku. Zbytek bychom rádi dokončili ve středu od 16:00 (můžete i později). Budeme opět rádi za každou pomoc. Děkujeme, Zahořany.