Velkoobjemový a nebezpečný odpad bude přistaven v obci dne 17-19. 3. 2023

Kontejnery pro likvidaci velkoobjemového odpadu budou přistaveny v obci od pátku 17. 3. 2023 do neděle 19. 3. 2023.

V sobotu 18. 3. 2023 od 8-11h se pak uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu před obecním úřadem.

Do kontejnerů prosím NEVHAZUJTE BIO odpad. K tomu slouží kontejner u rybníka, který bude přistaven od pátku 17. 3.2023.

Děkujeme, OÚ Zahořany

Setkání dříve narozených 65+

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 1000Kč/rok, který obec poskytne plátcům místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kteří splní následující podmínky:
  • v nemovitosti plátce, za kterou byl uhrazen místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, je evidován trvale žijící poplatník, kterému je více než 65 let (senior) a žije v nemovitosti sám, případně s další osobou seniorního věku,
  • v souladu s OZV č.1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci řádně a včas splní svou ohlašovací povinnost a zároveň uhradí poplatek do 31. března každého roku,

Poplatky za komunální odpad 2023

Od 1. ledna 2023 dochází ke změně výše poplatku za odvoz komunálního odpadu. Je to především z důvodu nárustu cen energií a zdražení skládkovného meziročně o cca 25%.

Označení
Objem nádoby, frekvence svozu
Sazba v Kč
120L/2 120 litrů, 1x 14 dní 1.498,
120L  120 litrů, 1x týden 2.995,
240L/2 240 litrů, 1x 14 dní 2.995,
240L 240 litrů, 1x týden 5.990,
Rekreační stavby Sdílené kontejnery 1100 litrů, týdně (2ks + další 2ks v sezóně)  1.124,

Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro občany Zahořan (platí se za nemovitost) Ceník poplatků za komunální odpad.

Nová vyhláška
Výše poplatku je vypočtená dle § 4 vyhlášky a činí 0,48 Kč za litr kapacity nádoby.
Nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci platí od 1. 1. 2023.

Nabízíme možnost platby poplatku přes tzv. QR kód :  Platba přes QR kód, zde……