Demolice mostu na Zbraslavi (ulice K Výtopně)

Harmonogram stavby a dopravní omezení:

  • 11–24.11.2019 přípravné práce, most průjezdný bez omezení, dopravní omezení pouze na Strakonické ulici – snížení rychlosti na 50Km/h v okolí mostu. Od 24.11.2019 úplná uzavírka mostu.
  • v noci z 30.11.2019 na 1.12.2019 demolice mostu, omezení na Strakonické (při samotné demolici úplná uzavírka Strakonické).
  • 1.12.2019 – 20.1.2020 dokončovací práce, omezení na Strakonické, vždy jeden jízdní pruh uzavřen.

Stavba nového mostu

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby nového mostu. Do konce letošního roku by měla TSK Hl. m. Prahy vybrat zhotovitele stavby nového mostu s tím, že předpoklad zahájení stavby je 15.3.2020. Doba trvání stavby je jedním ze soutěžních kritérií veřejné zakázky a není tedy dnes znám přesný termín (předpoklad min. 6 měsíců).

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Zahořany 8. 10. 2019

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu obce Zahořany, které se bude konat v úterý 8. října 2019 od 17h v budově OÚ Zahořany.

Na základě vyhodnocení připomínek a námitek, uplatněných v rámci prvního veřejného projednání, došlo k úpravám návrhu územního plánu, které byly vyhodnoceny jako podstatné a vyžadující dle §53 odst. 2 stavebního zákona konání opakovaného veřejného projednání. V tom se již budou projednávat výhradně zapracované změny, které vyvolalo první veřejné projednání. Jiné námitky či připomínky, popř. jejich opakování z minulého kola, již nejsou přípustné. Více informací naleznete zde.