Veselé VELIKONOCE

Velikonoční týden začal Květnou nedělí a končí Velikonoční nedělí neboli Božím hodem Velikonočním.

Za námi je již Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek a dnes máme Velký pátek. Zítra následuje Bílá sobota a pak Velikonoční neděle. Pak se již konečně dočkáme Velikonočního pondělí jakožto druhého svátku velikonočního.

Zastupitelstvo a obecní úřad Vám přeje krásné prožití Velikonočních svátků a bohatou pomlázku.